Bližší podmínky lovu na sportovním rybníku Velký

Podmínky pro výdej povolenky a lovu ryb na rybníku „Velký“ v roce 2023

1.Být členem Črs, z.s.,místní organizace  Sluštice

2.Včas odevzdat úlovkový lístek,byl-li vydán(do15.1.2023  p.Sommerovi).

3.Splnit základní povinnosti vůči  MO v uplynulém roce (což činí 16hod.po 50 Kč.)             

4. Nevztahuje se na držitele platných průkazů ZTP a ZTP-P.( Nutno předložit) a důchodce, kteří dovršily 70-let věku.

4.Cena povolenky stanovena takto: Dospělí a mládež                 1 300 Kč

                                                          Děti                                          650 Kč

Samotný odchyt ryb budou jednotliví členové provádět dle platného rybářského řádu pro tento rok s těmito výjimkami:

1. Dle rozhodnutí  MO konané dne 8.11.2013 je lov povolen od 1.1.2023 do 31.12.2023.  Denní doba lovu stanovena od 5.00 do 22.00,po celý rok. Zákaz lovu pouze v době konání brigády a to od 5.00. do 13 hod.ve dnech 15.1, 23.4,14.5,18.6,16.7,6.8,3.9,1.10.

2. Děti do patnácti let věku pouze na jeden prut (platí do konce roku v němž bylo dosaženo 15 let)

3. Počet úlovků: každý rybář si může ponechat denně jeden kus ušlechtilé ryby, maximálně však 20 ks v celé délce trvání lovné sezóny.

4. Od 16.června je povolen lov dravců za těchto podmínek: Nástrahy (woblery,třpytky,gumy,živé i mrtvé rybičky) smí být osazeny pouze jedním jedno-háčkem. Ponechán smí být pouze jeden kus týdně (Další kus může být ponechán až 7 dní od zápisu předešlého).

5. Zakazuje se: lov ryb z hráze a protilehlého břehu, lov na všechny druhy boilies (kromě rohlíkového) a výměna již ulovených ryb, které byly dány do vezírku (pro případnou kontrolu).

6. Míry jednotlivých druhů ryb:

Kapr obecný-45cm, Amur bílý-65cm, Lín-bez míry (považuje se za ušlechtilou rybu), Štika-60cm, Candát-60cm, Tolstolobik bez míry. Celoročně hájen je Bílý Sumec (maskot rybníka). Pozor CEJN se do rybníka NEVRACÍ!!!

7. POVINNOST zapsat každý příchod k vodě před započetím lovu. Nezapsání se trestá odebráním povolenky. Povinnost mít podběrák a POUŽÍVAT jej.

8. Kontrolní činnost budou vykonávat pouze členové výboru MO, kteří budou řádně označeni visačkou.

9. POZOR- při odjezdu zavírejte a zamykejte BRÁNU! Neplnění této povinnosti bude potrestáno odebráním povolenky k lovu.

UDRŽUJTE ČISTOTU A POŘÁDEK!!!

za  Črs,z.s.,místní organizaci Sluštice

Fr. Sommer                                                                                    Vl. Plaček

       Předseda                                          Jednatel                                                                                                                            

tel. 603 812  994                                                      tel.603 526 884            

www.rybarislustice.cz    info.mailto:rybariSlustice@seznam.cz